Skip to main content
khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-pc khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-mobile

Mẫu Tủ nấu cơm công nghiệp 2023 Nguyên Khôi

Tủ nấu cơm 4 khay điện NK-4KDR Tủ nấu cơm 4 khay điện NK-4KDR
Giá: 5,500,000 đ - 20%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 158
Tủ nấu cơm 6 khay điện NK-6KDR Tủ nấu cơm 6 khay điện NK-6KDR
Giá: 6,000,000 đ - 21%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 98
Tủ nấu cơm 4 khay điện có điều khiển NK-4KDL Tủ nấu cơm 4 khay điện có điều khiển NK-4KDL
Giá: 6,700,000 đ - 13%
0 Đánh giá
Đã bán: 291
Tủ nấu cơm 8 khay điện NK-8KDR Tủ nấu cơm 8 khay điện NK-8KDR
Giá: 6,800,000 đ - 21%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 98
Tủ nấu cơm 10kg Tủ nấu cơm 10kg
Giá: 9,400,000 đ - 10%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 5
Tủ nấu cơm 6 khay điện có điều khiển NK-6KDL Tủ nấu cơm 6 khay điện có điều khiển NK-6KDL
Giá: 7,200,000 đ - 23%
0 Đánh giá
Đã bán: 249
Tủ nấu cơm 20kg Tủ nấu cơm 20kg
Giá: 9,500,000 đ - 10%
Quà tặng:
400,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 10
Tủ nấu cơm 12 khay điện NK-12KDR Tủ nấu cơm 12 khay điện NK-12KDR
Giá: 7,600,000 đ - 21%
Quà tặng:
600,000 đ
0 Đánh giá
Đã bán: 121
Tủ nấu cơm 8 khay điện có điều khiển NK-8KDL Tủ nấu cơm 8 khay điện có điều khiển NK-8KDL
Giá: 8,000,000 đ - 16%
0 Đánh giá
Đã bán: 362
Tủ nấu cơm 10 khay điện có điều khiển NK-10KDL Tủ nấu cơm 10 khay điện có điều khiển NK-10KDL
Giá: 8,200,000 đ - 15%
0 Đánh giá
Đã bán: 293
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh