Skip to main content
khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-pc khuyen-mai-mua-hang-tai-kho-nguyen-khoi-mobile
Tủ nấu cơm 10 khay điện NK-10KDR
Tủ nấu cơm 10 khay điện NK-10KDR
Giá chỉ còn 7,000,000 đ
Giảm
-29%
Tủ nấu cơm 24 khay điện NK-24KDR
Tủ nấu cơm 24 khay điện NK-24KDR
Giá chỉ còn 14,500,000 đ
Giảm
-26%
Tủ nấu cơm 6 khay điện NK-6KDR
Tủ nấu cơm 6 khay điện NK-6KDR
Giá chỉ còn 6,000,000 đ
Giảm
-21%
Tủ nấu cơm 12 khay điện NK-12KDR
Tủ nấu cơm 12 khay điện NK-12KDR
Giá chỉ còn 7,600,000 đ
Giảm
-21%

Tủ nấu cơm 4 khay

Tủ nấu cơm 4 khay điện NK-4KDR Tủ nấu cơm 4 khay điện NK-4KDR
Giá: 5,500,000 đ - 20%
7 Đánh giá
Đã bán: 269
Tủ nấu cơm 4 khay điện có điều khiển NK-4KDL Tủ nấu cơm 4 khay điện có điều khiển NK-4KDL
Giá: 6,700,000 đ - 13%
5 Đánh giá
Đã bán: 332
Tủ nấu cơm 4 khay gas NK-4KG Tủ nấu cơm 4 khay gas NK-4KG
Giá: 8,600,000 đ - 5%
4 Đánh giá
Đã bán: 146
Tủ nấu cơm 4 khay điện gas NK-4KDGR Tủ nấu cơm 4 khay điện gas NK-4KDGR
Giá: 8,800,000 đ - 10%
2 Đánh giá
Đã bán: 35
Tủ nấu cơm 4 khay điện gas có điều khiển NK-4KDGL Tủ nấu cơm 4 khay điện gas có điều khiển NK-4KDGL
Giá: 10,000,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 198

Tủ nấu cơm 6 khay

Tủ nấu cơm 6 khay điện NK-6KDR Tủ nấu cơm 6 khay điện NK-6KDR
Giá: 6,000,000 đ - 21%
8 Đánh giá
Đã bán: 176
Tủ nấu cơm 6 khay điện có điều khiển NK-6KDL Tủ nấu cơm 6 khay điện có điều khiển NK-6KDL
Giá: 7,200,000 đ - 23%
12 Đánh giá
Đã bán: 310
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas NK-6KDGR Tủ nấu cơm 6 khay điện gas NK-6KDGR
Giá: 9,500,000 đ - 10%
2 Đánh giá
Đã bán: 69
Tủ nấu cơm 6 khay gas NK-6KG Tủ nấu cơm 6 khay gas NK-6KG
Giá: 9,800,000 đ - 5%
2 Đánh giá
Đã bán: 70
Tủ nấu cơm 6 khay điện gas có điều khiển NK-6KDGL Tủ nấu cơm 6 khay điện gas có điều khiển NK-6KDGL
Giá: 10,600,000 đ - 9%
3 Đánh giá
Đã bán: 104

Tủ nấu cơm 8 khay

Tủ nấu cơm 8 khay điện NK-8KDR Tủ nấu cơm 8 khay điện NK-8KDR
Giá: 6,800,000 đ - 21%
5 Đánh giá
Đã bán: 152
Tủ nấu cơm 8 khay điện có điều khiển NK-8KDL Tủ nấu cơm 8 khay điện có điều khiển NK-8KDL
Giá: 8,000,000 đ - 16%
3 Đánh giá
Đã bán: 409
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas NK-8KDGR Tủ nấu cơm 8 khay điện gas NK-8KDGR
Giá: 10,000,000 đ - 9%
4 Đánh giá
Đã bán: 43
Tủ nấu cơm 8 khay gas NK-8KG Tủ nấu cơm 8 khay gas NK-8KG
Giá: 10,300,000 đ - 5%
2 Đánh giá
Đã bán: 79
Tủ nấu cơm 8 khay điện gas có điều khiển NK-8KDGL Tủ nấu cơm 8 khay điện gas có điều khiển NK-8KDGL
Giá: 11,100,000 đ - 8%
0 Đánh giá
Đã bán: 177

Tủ nấu cơm 10 khay

Tủ nấu cơm 10 khay điện NK-10KDR Tủ nấu cơm 10 khay điện NK-10KDR
Giá: 7,000,000 đ - 29%
4 Đánh giá
Đã bán: 107
Tủ nấu cơm 10 khay điện có điều khiển NK-10KDL Tủ nấu cơm 10 khay điện có điều khiển NK-10KDL
Giá: 8,200,000 đ - 15%
6 Đánh giá
Đã bán: 318
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas NK-10KDGR Tủ nấu cơm 10 khay điện gas NK-10KDGR
Giá: 10,500,000 đ - 9%
2 Đánh giá
Đã bán: 48
Tủ nấu cơm 10 khay gas NK-10KG Tủ nấu cơm 10 khay gas NK-10KG
Giá: 11,300,000 đ - 4%
0 Đánh giá
Đã bán: 131
Tủ nấu cơm 10 khay điện gas có điều khiển NK-10KDGL Tủ nấu cơm 10 khay điện gas có điều khiển NK-10KDGL
Giá: 11,700,000 đ - 8%
2 Đánh giá
Đã bán: 100

Tủ nấu cơm 12 khay

Tủ nấu cơm 12 khay điện gas NK-12KDGR Tủ nấu cơm 12 khay điện gas NK-12KDGR
Giá: 11,000,000 đ - 14%
2 Đánh giá
Đã bán: 60
Tủ nấu cơm 12 khay điện NK-12KDR Tủ nấu cơm 12 khay điện NK-12KDR
Giá: 7,600,000 đ - 21%
4 Đánh giá
Đã bán: 238
Tủ nấu cơm 12 khay điện có điều khiển NK-12KDL Tủ nấu cơm 12 khay điện có điều khiển NK-12KDL
Giá: 8,800,000 đ - 19%
6 Đánh giá
Đã bán: 356
Tủ nấu cơm 12 khay điện gas có điều khiển NK-12KDGL Tủ nấu cơm 12 khay điện gas có điều khiển NK-12KDGL
Giá: 12,200,000 đ - 7%
2 Đánh giá
Đã bán: 325
Tủ nấu cơm 12 khay gas NK-12KG Tủ nấu cơm 12 khay gas NK-12KG
Giá: 12,600,000 đ - 4%
2 Đánh giá
Đã bán: 155

Tủ nấu cơm 24 khay

Tủ nấu cơm 24 khay điện NK-24KDR Tủ nấu cơm 24 khay điện NK-24KDR
Giá: 14,500,000 đ - 26%
4 Đánh giá
Đã bán: 173
Tủ nấu cơm 24 khay điện có điều khiển NK-24KDL Tủ nấu cơm 24 khay điện có điều khiển NK-24KDL
Giá: 16,500,000 đ - 24%
10 Đánh giá
Đã bán: 267
Tủ nấu cơm 24 khay điện gas NK-24KDGR Tủ nấu cơm 24 khay điện gas NK-24KDGR
Giá: 21,000,000 đ - 12%
4 Đánh giá
Đã bán: 65
Tủ nấu cơm 24 khay điện gas có điều khiển NK-24KDGL Tủ nấu cơm 24 khay điện gas có điều khiển NK-24KDGL
Giá: 23,000,000 đ - 11%
4 Đánh giá
Đã bán: 284
Tủ nấu cơm 24 khay gas NK-24KG Tủ nấu cơm 24 khay gas NK-24KG
Giá: 23,800,000 đ - 3%
1 Đánh giá
Đã bán: 288

Chọn tủ theo năng suất nấu

Tủ nấu cơm 10kg Tủ nấu cơm 10kg
Giá: 9,400,000 đ - 10%
1 Đánh giá
Đã bán: 8
Tủ nấu cơm 20kg Tủ nấu cơm 20kg
Giá: 9,500,000 đ - 10%
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Tủ nấu cơm 30kg Tủ nấu cơm 30kg
Giá: 11,800,000 đ - 8%
1 Đánh giá
Đã bán: 13
Tủ nấu cơm 50kg Tủ nấu cơm 50kg
Giá: 12,500,000 đ - 7%
0 Đánh giá
Đã bán: 17
Tủ nấu cơm 100kg Tủ nấu cơm 100kg
Giá: 21,500,000 đ - 4%
1 Đánh giá
Đã bán: 9

Phụ kiện tủ cơm

Gioăng nhiệt tủ cơm Gioăng nhiệt tủ cơm
Giá: 75,000 đ - 12%
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Khay nấu cơm công nghiệp Khay nấu cơm công nghiệp
Giá: 250,000 đ - 17%
0 Đánh giá
Đã bán: 13
Thanh nhiệt Tủ cơm điện 3kw 4 kw Thanh nhiệt Tủ cơm điện 3kw 4 kw
Giá: 300,000 đ - 6%
0 Đánh giá
Đã bán: 3
Thanh nhiệt Tủ cơm điện và gas thẳng 3 pha (380v) Thanh nhiệt Tủ cơm điện và gas thẳng 3 pha (380v)
Giá: 500,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Thanh nhiệt Tủ cơm điện và gas chữ T 2 pha (220v) Thanh nhiệt Tủ cơm điện và gas chữ T 2 pha (220v)
Giá: 500,000 đ - 9%
0 Đánh giá
Đã bán: 1
Tủ cơm công nghiệp Nguyên Khôi

Sử dụng tủ nấu cơm công nghiệp là phương pháp hiện đại và tiết kiệm nhất để kinh doanh quán cơm hiện nay. Nhờ nó mà bạn không cần tốn quá nhiều công sức, thời gian và chi phí nữa. Đồng thời vẫn có món cơm thơm ngon, hấp dẫn thực khách. Để biết thêm chi tiết về chúng, hôm nay Nguyên Khôi sẽ dẫn bạn đi khám phá trong nội dung dưới đây!

Tủ nấu cơm công nghiệp là gì?

Tủ nấu cơm công nghiệp là thiết bị nấu hấp đa năng có công suất lớn không thể thiếu trong các quán ăn, nhà hàng, hệ thống bếp ăn công nghiệp,… Sản phẩm không chỉ nấu cơm, hấp chín thực phẩm nhanh chóng, chín đều, tiết kiệm thời gian và công sức mà còn đảm bảo thực phẩm hấp chín vẫn giữ trọn vẹn hương vị, dưỡng chất.

Bảng giá tủ cơm công nghiệp 2024 tại kho Nguyên Khôi

Sở hữu nhiều ưu điểm và lợi ích ưu việt, vậy liệu giá tủ cơm công nghiệp có đắt không? Để giải đáp câu hỏi này, sau đây chúng tôi sẽ cung cấp bảng giá chi tiết tại Nguyên Khôi để quý vị cùng tham khảo!

Giá tủ nấu cơm bằng điện

 • Giá Inox 201
Tên sản phẩm  Hà Nội HCM
4 khay ĐR 5.500.000đ 6.800.000đ
4 khay LĐK 6.700.000đ 7.400.000đ
6 khay ĐR 6.000.000đ 7.500.000đ
6 khay LĐK 7.200.000đ 8.400.000đ
8 khay ĐR 6.800.000đ 8.500.000đ
8 khay LĐK 8.000.000đ 9.400.000đ
10 khay ĐR 7.000.000đ 8.800.000đ
10 khay LĐK 8.200.000đ 9.700.000đ
12 khay ĐR 7.600.000đ 9.500.000đ
12 khay LĐK 8.800.000đ 10.800.000đ
24 khay ĐR 14.500.000đ 18.500.000đ
24 khay LĐK 16.500.000đ 21.100.000đ
 • Giá Inox 304
Tên sản phẩm  Hà Nội HCM
4 khay ĐR  8.800.000đ 8.800.000đ 
4 khay LĐK 9.400.000đ 9.400.000đ
6 khay ĐR 9.500.000đ 9.500.000đ 
6 khay LĐK 10.400.000đ 10.400.000đ
8 khay ĐR 11.500.000đ  11.500.000đ
8 khay LĐK 12.400.000đ  12.400.000đ 
10 khay ĐR 11.800.000đ 11.800.000đ 
10 khay LĐK 12.700.000đ   12.700.000đ
12 khay ĐR 12.500.000đ  12.500.000đ  
12 khay LĐK 13.800.000đ 13.800.000đ 
24 khay ĐR 21.500.000đ   21.500.000đ 
24 khay LĐK 24.100.000đ    24.100.000đ   
Giá tủ nấu cơm điện
Giá tủ nấu cơm điện

Giá tủ nấu cơm bằng gas

Loại tủ Giá Nguyên Khôi ~ VNĐ
Tủ cơm công nghiệp điện 4 khay gas  8.600.000 
Tủ cơm công nghiệp điện 6 khay gas  9.800.000 
Tủ cơm công nghiệp điện 8 khay gas  10.300.000 
Tủ cơm công nghiệp điện 10 khay gas  11.300.000 
Tủ cơm công nghiệp điện 12 khay gas 12.600.000 
Tủ cơm công nghiệp điện 24 khay gas 23.600.000 
Bảng giá tủ nấu cơm gas
Bảng giá tủ nấu cơm gas

Giá tủ nấu cơm bằng gas điện

 • Giá Inox 201
Tên sản phẩm  Hà Nội HCM
4 khay ĐR 8.800.000đ 8.800.000đ
4 khay LĐK 10.000.000đ 10.000.000đ
6 khay ĐR 9.500.000đ 10.000.000đ
6 khay LĐK 10.600.000đ 10.600.000đ
8 khay ĐR 10.000.000đ 10.500.000đ
8 khay LĐK 11.100.000đ 11.100.000đ
10 khay ĐR 10.500.000đ 11.500.000đ
10 khay LĐK 11.700.000đ 12.100.000đ
12 khay ĐR 11.000.000đ 12.800.000đ
12 khay LĐK 12.200.000đ 13.100.000đ
24 khay ĐR 21.000.000đ 23.800.000đ
24 khay LĐK 23.000.000đ 25.800.000đ
 • Giá Inox 304
Tên sản phẩm  Hà Nội HCM
4 khay ĐR 11.300.000đ 11.300.000đ
4 khay LĐK 11.400.000đ 11.400.000đ
6 khay ĐR 12.500.000đ 12.500.000đ
6 khay LĐK 13.100.000đ 13.100.000đ
8 khay ĐR 13.500.000đ 13.500.000đ
8 khay LĐK 14.100.000đ 14.100.000đ
10 khay ĐR 14.500.000đ 14.500.000đ
10 khay LĐK 15.100.000đ 15.100.000đ
12 khay ĐR 15.800.000đ 15.800.000đ
12 khay LĐK 16.100.000đ 16.100.000đ
24 khay ĐR 26.800.000đ 26.800.000đ
24 khay LĐK 28.800.000đ 28.800.000đ
Giá tủ nấu cơm điện gas
Giá tủ nấu cơm điện gas

Đặc điểm nổi bật tủ nấu cơm Nguyên Khôi

Tủ nấu cơm công nghiệp Nguyên Khôi là hàng nhập khẩu chính hãng từ nước ngoài. Sản phẩm không chỉ được thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, toát lên vẻ chuyên nghiệp mà còn mang nhiều đặc điểm nổi bật sau.

Chất lượng cao, độ bền vượt trội

Toàn bộ 100% sản phẩm tủ cơm tại Nguyên Khôi được sản xuất từ vật liệu inox 304 cao cấp. Chúng có khả năng chống gỉ, chống oxi hóa và không bị biến chất gây độc hại theo thời gian. Hơn nữa còn vô cùng cứng cáp, không bị móp méo với những va đập thông thường. Đặc biệt, inox 304 còn khiến cho chiếc tủ trở nên sáng bóng, dễ lau chùi vệ sinh, càng làm tăng tính thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, nghiên cứu của các nhà khoa học còn chỉ ra vật liệu inox 304 góp phần nâng cao tuổi thọ thiết bị lên đến hơn 10 năm. Trong điều kiện bảo quản và vệ sinh đúng như quy định của nhà sản xuất.

Chất liệu Inox dễ dàng vệ sinh
Chất liệu Inox dễ dàng vệ sinh

Năng suất cao, cơm chín đều thơm ngon

Đúng với tên gọi của nó – Tủ nấu cơm công nghiệp. Do vậy sản phẩm này có khả năng chế biến được số lượng cơm lớn. Trung bình mỗi khay đựng được từ 2,5 – 3kg gạo, từ đó tính được mức năng suất 13 – 100 kg gạo/mẻ tương ứng với tủ 4 – 24 khay. 

Không những chế biến số lượng lớn, mà thành phẩm cho ra cũng rất tuyệt vời. Cơm chín đều, mùi thơm hấp dẫn, và tuyệt đối không bị khê khét, cháy xém đáy như phương pháp truyền thống. Chính vì thế, bạn có thể hoàn toàn yên tâm giao phó công việc chế biến cho chiếc tủ này.

Năng suất nấu hấp lớn
Năng suất nấu hấp lớn

Nấu hấp nhiều thực phẩm cùng 1 lúc

Vận hành theo nguyên lý hấp cách thủy, làm chính thực phẩm dựa vào hơi nước. Vì thế, không chỉ có cơm mà tủ còn có thể chế biến nhiều loại thực phẩm cùng lúc. Chỉ cần bạn để riêng thức ăn khác nhau vào các khay là có thể nấu chín trong 1 lần. Một số loại thực phẩm tủ có thể hấp nấu như: Hải sản, các loại bánh, xôi, xúc xích, bánh bao, gà, rau củ, …

Khả năng nấu hấp đa năng
Khả năng nấu hấp đa năng

Lắp đặt dễ dàng

Một trong những ưu điểm nổi bật khác của sản phẩm Nguyên Khôi chính là cách lắp đặt siêu dễ dàng. Theo đó, tủ nấu cơm công nghiệp sau khi mua về, bạn chỉ cần kết nối với nguồn nhiên liệu và nguồn cấp nước là có thể sử dụng được ngay. Bất cứ ai cũng có thể làm được điều này mà không tốn nhiều công sức. Tuy nhiên, trên thực tế mọi khách hàng của Nguyên Khôi đều được hỗ trợ lắp đặt tại nhà bởi các chuyên viên, đồng thời được hướng dẫn sử dụng đúng cách.

Lắp đặt và sử dụng dễ dàng
Lắp đặt và sử dụng dễ dàng

Tiết kiệm thời gian, công sức

Nhờ thiết kế thành tủ 3 lớp, khóa cửa cộng lực mà không gian trong tủ hầu như hoàn toàn khép kín. Từ đó nhiệt độ được giữ lại tối đa, giúp giảm thời gian chế biến. Đối với cơm, chỉ chưa đầy 1 tiếng là đã có hàng trăm suất phục vụ rồi. Vô cùng hiệu quả và năng suất mà lại tiết kiệm thời gian và công sức nữa. Đây quả là 1 thiết bị xứng đáng để đầu tư ngay!

Những yếu tố ảnh hưởng đến giá tủ nấu cơm công nghiệp?

Giá bán của sản phẩm tủ nấu cơm công nghiệp là 1 trong những điều được khách hàng quan tâm bậc nhất. Bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều đơn vị sản xuất, phân phối sản phẩm này với nhiều mức giá bán khác nhau. Điều này khiến người tiêu dùng cực kì khó khăn trong việc nhận diện, chọn lựa cho mình 1 sản phẩm tủ nấu cơm với giá chính xác nhất.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá bán tủ cơm
Yếu tố ảnh hưởng đến giá bán tủ cơm

Vậy nên trước khi đến với bảng giá tủ nấu cơm công nghiệp chính xác, mới nhất 2022 thì Nguyên Khôi sẽ nêu ra những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến giá tủ cơm công nghiệp trong năm 2022 này nhé!

Dòng sản phẩm tủ cơm điện/gas

Yếu tố đầu tiên Nguyên Khôi nhắc tới đó chính là dòng sản phẩm tủ nấu cơm. Có thể bạn chưa biết thì hiện nay, tủ nấu cơm công nghiệp có 3 dòng sản phẩm chính như sau:

 • Tủ nấu cơm công nghiệp bằng điện
 • Tủ nấu cơm công nghiệp bằng gas
 • Tủ nấu cơm công nghiệp gas + điện tích hợp

Và tất nhiên, trong 3 dòng sản phẩm kể trên thì mỗi loại sẽ sở hữu 1 mức giá bán khác nhau. Cụ thể thì giá bán tủ nấu cơm sắp xếp từ thấp đến cao: Điện >>> Gas >>> Gas + Điện tích hợp.

Các dòng sản phẩm tủ nấu cơm
Các dòng sản phẩm tủ nấu cơm

Chất liệu tạo nên sản phẩm

Chất liệu gia công ảnh hưởng trực tiếp tới giá bán sản phẩm. Thông thường, những bộ tủ nấu cơm sẽ được làm bằng chất liệu inox cao cấp. Phần vỏ ngoài là inox 201 cho ngoài hình đẹp, chống gỉ tốt. Phần vỏ tròng và các bộ khay thực phẩm sẽ làm bằng inox 304 chịu nhiệt cao và tuyệt đối an toàn với thực phẩm.

Các sản phẩm làm bằng chất liệu kém bền hơn sẽ rẻ hơn từ 1.000.000 – 2.000.000 đồng. Tuy nhiên, người dùng nên cân nhắc khi đầu tư những sản phẩm này vì chúng rất dễ xuống cấp. Đặc biệt, chất liệu kém sẽ làm giảm tính an toàn, tiềm ẩn mỗi nguy hại rất lớn.

Chất liệu Inox 304 cao cấp
Chất liệu Inox 304 cao cấp

Công suất của từng sản phẩm

Tiếp đến đó chính là công suất nấu cơm – hấp thực phẩm của từng sản phẩm. Nó quyết định rất lớn đến giá thành của sản phẩm. Sản phẩm có công suất nấu hấp càng lớn thì giá thành càng cao, và ngược lại, sản phẩm nào có công suất làm việc nhỏ hơn thì giá thành sẽ rẻ hơn.

Hiện nay tủ nấu cơm công nghiệp có các sản phẩm tương ứng với công suất nấu hấp như sau:

 • Tủ nấu cơm 4 khay: công suất nấu hấp 10-20kg /1 mẻ (tối đa 20kg)
 • Tủ nấu cơm 6 khay: công suất nấu hấp 25-30kg / 1 mẻ (tối đa 30kg)
 • Tủ nấu cơm 8 khay: công suất nấu hấp 35-40kg / 1 mẻ (tối đa 40kg)
 • Tủ nấu cơm 10 khay: công suất nấu hấp 40-45kg / 1 mẻ (tối đa 50kg)
 • Tủ cơm 12 khay: công suất nấu hấp 50-55kg / 1 mẻ (tối đa 60kg)
 • Tủ cơm 24 khay: công suất nấu hấp 90-100kg / 1 mẻ (tối đa 120kg)
Công suất tủ nấu cơm
Công suất tủ nấu cơm

Thương hiệu phân phối tủ nấu cơm

Yếu tố thứ 3 đó chính là đơn vị phân phối tủ nấu cơm công nghiệp. Như các bạn đã biết thì trên thị trường có rất nhiều đơn vị, đại lí sản xuất và phân phối, hay nhập khẩu và phân phối. Vậy nên, giá bán của các sản phẩm từ các đơn vị khác nhau thường có sự chênh lệch đáng kể.

Tuy nhiên, thường thì nếu bạn tìm mua tại các thương hiệu lớn, đại lí cấp 1 không quá trung gian thứ 3 thì sẽ có giá thành tốt hơn so với các đơn vị nhỏ lẻ.

Thương hiệu phân phối tủ nấu cơm
Thương hiệu phân phối tủ nấu cơm

Thị trường biến động ảnh hưởng tới bảng giá tủ nấu cơm công nghiệp

Cuối cùng đó chính là thị trường, yếu tố quyết định tất cả. Trong năm 2022 là 1 năm mà thị trường trên thế giới nói chung và thị trường tại Việt Nam gặp rất nhiều biến động bởi đại dịch Covid 19. Cũng bởi vì lí đó mà giá bán các mặt hàng trên thị trường có xu hướng giảm, và tủ nấu cơm công nghiệp cũng như vậy.

36+ mẫu tủ nấu cơm công nghiệp bán chạy nhất hiện nay

Với sức hấp dẫn của tủ nấu cơm, hiện nay trên thị trường đã cho ra mắt rất nhiều mẫu sản phẩm. Chúng đa dạng về thiết kế, kích thước, loại nhiên liệu sử dụng và cả những tính năng tích hợp, …

Nếu bạn vẫn băn khoăn chưa biết lựa chọn loại nào, vậy thì hãy tham khảo ngay 18+ mẫu tủ nấu cơm tại Nguyên Khôi dưới đây.

Tủ nấu cơm công nghiệp điện

Tủ nấu cơm công nghiệp 4 khay điện 

Tên sản phẩm  Tủ nấu cơm điện 4 khay
Nhiên liệu Điện dân dụng
Công suất 6KW
Kích thước 0,7 x 0,6 x 0,79 m
Trọng lượng 28 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 4 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện 4 khay
Tủ nấu cơm điện 4 khay

Tủ nấu cơm bằng điện 6 khay 

Tên sản phẩm  Tủ nấu cơm điện 6 khay
Nhiên liệu Điện dân dụng
Công suất 7KW
Kích thước 0,7 x 0,6 x 0,95 m
Trọng lượng 32 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 6 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện 6 khay
Tủ nấu cơm điện 6 khay

Tủ hấp cơm công nghiệp bằng điện 8 khay 

Tên sản phẩm  Tủ nấu cơm điện 8 khay
Nhiên liệu Điện dân dụng
Công suất 8KW
Kích thước 0,7 x 0,6 x 1,11 m
Trọng lượng 36 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 8 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện 8 khay
Tủ nấu cơm điện 8 khay

Tủ nấu cơm 10 khay bằng điện 

Tên sản phẩm  Tủ hấp cơm điện 10 khay
Nhiên liệu Điện dân dụng
Công suất 9KW
Kích thước 0,7 x 0,6 x 1,28 m
Trọng lượng 40 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 10 khay
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện 10 khay
Tủ nấu cơm điện 10 khay

Tủ hấp cơm điện 12 khay

Tên sản phẩm  Tủ nấu cơm điện 12 khay
Nhiên liệu Điện dân dụng
Công suất 10KW
Kích thước 0,7 x 0,6 x 1,45 m
Trọng lượng 44 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 12 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện 12 khay
Tủ nấu cơm điện 12 khay

Tủ hấp cơm 24 khay bằng điện

Tên sản phẩm  Tủ nấu cơm điện 24 khay
Nhiên liệu Điện dân dụng
Công suất 12KW
Kích thước 1,4 x 0,6 x 1,45 m
Trọng lượng 50 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 24 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện 24 khay
Tủ nấu cơm điện 24 khay

Tủ nấu cơm công nghiệp bằng gas

Tủ nấu cơm bằng gas 6 khay 

Tên sản phẩm  Tủ nấu cơm bằng gas 6 khay
Nhiên liệu Gas khí nén bình
Kích thước 0,7 x 0,6 x 0,98 m
Trọng lượng 32 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 6 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ cơm gas 6 khay
Tủ cơm gas 6 khay

Tủ cơm công nghiệp 8 khay bằng gas

Tên sản phẩm  Tủ cơm công nghiệp 8 khay bằng gas
Nhiên liệu Gas khí nén bình
Kích thước 0,75 x 0,62 x 0,96 m
Trọng lượng 36 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 24 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ cơm gas 8 khay
Tủ cơm gas 8 khay

Tủ cơm công nghiệp 10 khay bằng gas

Tên sản phẩm  Tủ cơm công nghiệp 10 khay bằng gas
Nhiên liệu Gas khí nén bình 
Kích thước 0,75 x 0,68 x 1,35 m
Trọng lượng 40 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 10 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ cơm gas 10 khay
Tủ cơm gas 10 khay

Tủ nấu cơm 12 khay bằng gas

Tên sản phẩm  Tủ nấu cơm 12 khay bằng gas
Nhiên liệu Gas khí nén bình 
Kích thước 0,75 x 0,68 x 1,6 m
Trọng lượng 44 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 12 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ cơm gas 12 khay
Tủ cơm gas 12 khay

Tủ nấu cơm 24 khay gas

Tên sản phẩm  Tủ hấp cơm 24 khay bằng gas
Nhiên liệu Gas khí nén bình 
Kích thước 1,4 x 0,68 x 1,6 m
Trọng lượng 50 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 24 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ cơm gas 24 khay
Tủ cơm gas 24 khay

Tủ nấu cơm công nghiệp điện gas tích hợp

Tủ hấp cơm 4 khay điện gas

Tên sản phẩm  Tủ hấp cơm 4 khay điện gas
Nhiên liệu Điện và gas
Kích thước 0,7 x 0,7 x 0,95 m
Trọng lượng 30 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 4 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện gas 4 khay
Tủ nấu cơm điện gas 4 khay

Tủ nấu cơm 6 khay điện gas

Tên sản phẩm  Tủ nấu cơm 6 khay điện gas
Nhiên liệu Điện và gas 
Kích thước 0,7 x 0,7 x 1,11 m
Trọng lượng 32 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 6 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện gas 6 khay
Tủ nấu cơm điện gas 6 khay

Tủ nấu cơm công nghiệp 8 khay điện gas

Tên sản phẩm  Tủ hấp cơm 8 khay điện gas
Nhiên liệu Điện và gas
Kích thước 0,7 x 0,7 x 1,28 m
Trọng lượng 36 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 8 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện gas 8 khay
Tủ nấu cơm điện gas 8 khay

Tủ hấp cơm công nghiệp 10 khay điện gas 

Tên sản phẩm  Tủ hấp cơm 10 khay điện gas
Nhiên liệu Điện và gas 
Kích thước 0,7 x 0,7 x 1,45 m
Trọng lượng 40 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 10 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện gas 10 khay
Tủ nấu cơm điện gas 10 khay

Tủ hấp cơm 12 khay điện gas tích hợp 

Tên sản phẩm  Tủ hấp cơm 12 khay điện gas
Nhiên liệu Điện và gas 
Kích thước 0,7 x 0,7 x 1,61 m 
Trọng lượng 44 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 12 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện gas 12 khay
Tủ nấu cơm điện gas 12 khay

Tủ nấu cơm 24 khay điện gas tích hợp 

Tên sản phẩm  Tủ hấp cơm 24 khay điện gas
Nhiên liệu Điện và gas 
Kích thước 1,4 x 0,7 x 1,61 m
Trọng lượng 50 kg
Nhiệt độ tối đa 1000 độ
Số khay 24 Khay 
Nhà phân phối Nguyên Khôi
Bảo hành 12 tháng 

Tủ nấu cơm điện gas 24 khay
Tủ nấu cơm điện gas 24 khay

Tư vấn chọn mua tủ nấu cơm công nghiệp tốt nhất

Qua những mẫu sản phẩm vừa cung cấp ở trên, để lựa chọn được chiếc tủ tốt nhất, phù hợp nhất với mình. Bạn có thể đưa ra quyết định dựa trên 2 tiêu chí sau.

Lựa chọn theo công suất

Hiện nay, mức công suất của tủ nấu cơm công nghiệp được tính dựa vào số lượng khay. Theo đó, các mẫu tủ từ 4 – 24 khay sẽ tương ứng với năng suất 12 – 72kg gạo/mẻ. Và mỗi suất cơm phục vụ trung bình khoảng 0,2kg gạo. Bạn có thể lấy những thông tin này để tính toán, ước lượng nhu cầu và tìm ra thiết bị phù hợp.

Chú ý: Có thể lựa chọn loại tủ năng suất lớn hơn 1 chút để phòng trừ trường hợp lượng khách tăng đột biến.

Lựa chọn theo công suất
Lựa chọn theo công suất

Lựa chọn theo nhiên liệu sử dụng

Các dòng tủ nấu cơm công nghiệp hiện nay trên thị trường sử dụng chủ yếu 3 loại nhiên liệu. Đó là điện, gas hoặc điện + gas tích hợp. Tùy theo hoàn cảnh và mục đích sử dụng mà quý khách đưa ra lựa chọn phù hợp nhất. Ví dụ:

 1. Nếu bạn kinh doanh ngoài trời hoặc thường xuyên di chuyển thì sử dụng tủ cơm gas là phù hợp nhất.
 2. Nếu bạn làm việc tại bếp ăn cố định, nguồn điện ổn định thì tủ cơm điện công nghiệp sẽ tiết kiệm hơn.
 3. Còn nếu bạn muốn biến đổi linh hoạt, tùy biến theo hoàn cảnh thì hãy mua tủ nấu cơm điện gas tích hợp.
Dòng sản phẩm tủ nấu cơm
Chọn tủ cơm theo nhiên liệu sử dụng

Nguyên Khôi – Địa chỉ phân phối tủ cơm công nghiệp số 1 Việt Nam

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều biển hiệu chào bán tủ cơm công nghiệp. Nhưng chỉ có số ít trong đó cung cấp hàng chính hãng, chất lượng cao. Do vậy, khi đi mua hàng, ngoài việc lựa chọn sản phẩm, quý khách phải tìm tới các địa chỉ uy tín, hoạt động lâu năm. Bởi chính những nơi này cũng sẽ đảm bảo chất lượng tủ cơm hơn cho bạn.

Nếu quý khách vẫn còn băn khoăn không biết tìm mua ở đâu. Vậy thì hãy ghé qua công ty TNHH Nguyên Khôi. Với hơn 1 thập kỉ hoạt động, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm bạn phải thất vọng.

Nguyên Khôi - đơn vị uy tín hàng đầu phân phối tủ nấu cơm công nghiệp
Nguyên Khôi – đơn vị uy tín hàng đầu phân phối tủ nấu cơm công nghiệp

Vì sao nên lựa chọn tủ nấu cơm công nghiệp tại Nguyên Khôi

Trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Nguyên Khôi luôn đứng đầu và chiếm trọn niềm tin của khách hàng. Bởi vì: 

Toàn bộ sản phẩm tại đây đều đảm bảo chất lượng sử dụng. Không những cam kết về thành phẩm mà còn cả những tiện ích kèm theo và độ bền của tủ. Theo đó, tuổi thọ trung bình của tủ cơm Nguyên Khôi là khoảng >10 năm. Vô cùng bền bỉ và nếu chia giá bán cho thời gian sử dụng thì cực kỳ rẻ.

Khách hàng đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm tủ cơm Nguyên Khôi
Khách hàng đánh giá tích cực về chất lượng sản phẩm tủ cơm Nguyên Khôi

Đến với Nguyên Khôi, khách hàng không chỉ hài lòng với sản phẩm mà còn vô cùng ấn tượng bởi chất lượng dịch vụ. Quý khách sẽ được tiếp đón nhiệt tình, hỗ trợ chính xác ngay cả trước, trong và sau bán.

Không những vậy, giá bán tại đây cũng rất ưu đãi. Bởi chúng tôi là thương hiệu lớn, là nhà phân phối cấp 1 của nhà sản xuất. Thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn vì thế được hưởng chiết khấu cao.

Ngoài ra, quý khách hàng còn nhận được hàng ngàn quà tặng hấp dẫn khác khi mua tủ cơm Nguyên Khôi. Thậm chí có thời điểm tổng giá trị phần quà lên đến >1 triệu đồng.

Lý do nên chọn tủ nấu cơm Nguyên Khôi
Lý do nên chọn tủ nấu cơm Nguyên Khôi

Còn chần chờ gì nữa mà không gọi ngay 079.222.1234 để được Nguyên Khôi tư vấn và ĐẶT MUA ngay tủ cơm.

So sánh tủ cơm Nguyên Khôi với các thương hiệu khác

Ngoài thương hiệu Nguyên Khôi thì trên thị trường còn có rất nhiều tủ cơm mang thương hiệu khác. Vậy chúng có điểm gì khác biệt không, nắm bắt được điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định mua sáng suốt hơn. Cùng tham khảo ngay bảng so sánh sau để hiểu rõ.

Tiêu chí Tủ cơm Nguyên Khôi Tủ cơm trên thị trường
Thiết kế Nhỏ gọn và có thể đặt để trong nhiều không gian khác nhau. To và thô, chiếm nhiều diện tích đặt 
Chất liệu Inox 304 Chủ yếu là inox 201 
Tuổi thọ >10 năm 4 – 6 năm 
Giá bán Từ 6 – 25 triệu tùy từng dòng. Từ 5 – 20 triệu đồng tùy kích thước.
Tiện ích kèm theo Đầy đủ gồm có: van xả đáy, bánh xe, hệ thống cấp nước tự động, bảng điều khiển, đồng hồ áp suất, … Chỉ có bánh xe di chuyển.
Chất lượng thành phẩm Thơm ngon, mềm dẻo, không bị khê khét. Chín không đều, bị nhão hoặc khô.
Bảo hành 12 tháng phần điện và tới 6 năm phần inox. Ngoài ra còn hỗ trợ bảo trì, kiểm tra thiết bị trọn đời. Lỗi 1 đổi 1 trong 7 ngày. Từ 6 – 12 tháng.

Kết luận: Từ bảng trên có thể thấy giá bán của tủ cơm Nguyên Khôi có chênh lệch đắt hơn. Tuy nhiên so với những tiện ích, chất lượng sản phẩm mà bạn nhận được thì quá tuyệt vời. Nếu lấy giá bán chia cho thời gian sử dụng thì có thể nói là quá rẻ. Vì vậy hãy nhìn nhận sáng suốt để đầu tư đúng đắn nhé!

So sánh tủ nấu cơm Nguyên Khôi với các mẫu tủ khác
So sánh tủ nấu cơm Nguyên Khôi với các mẫu tủ khác

Giải đáp một số câu hỏi thường gặp khi mua tủ nấu cơm công nghiệp

Việc mua tủ nấu cơm công nghiệp thanh lý được nhiều người lựa chọn bởi có giá bán rất rẻ. Tuy nhiên đổi lại, chúng tiềm ẩn nhiều nguy cơ hỏng hóc gây phát sinh chi phí về lâu dài. Do vậy, tuyệt đối không nên mua tủ cơm cũ để đảm bảo kinh doanh bền vững, dài lâu.

Trung bình, thời gian nấu chín cơm của tủ sẽ rơi vào khoảng từ 40 – 50 phút. Tuy nhiên, đó chỉ là thời gian nấu mẻ đầu, còn càng về sau thời gian sẽ càng giảm khi tủ và nước đã được làm nóng.

Với thiết kế vỏ tủ 3 lớp có lớp cách nhiệt bảo ôn dày dặn ở giữa. Kết hợp bộ phận: gioăng cao su, khóa cửa cộng lực, … Tất cả giúp cho nhiệt lượng được bảo toàn tối đa. Do vậy thời gian nấu chín nhanh chóng và vô cùng tiết kiệm nhiên liệu dù là điện hay gas. Đó là chưa kể thời gian chế biến sẽ càng giảm khi nấu càng nhiều mẻ về sau.

Bỏ ra 1 số tiền tương đối lớn nên nhiều khách hàng quan tâm tới những lợi ích của nó mang lại. Quả thật vậy, như đã nói ở trên, ngoài khả năng nấu cơm, chúng còn có thể nấu xôi, hấp bánh, hấp hải sản, xúc xích, giò và nhiều thức ăn khác nữa.

Hiện nay, Nguyên Khôi đã mở rộng và cho ra mắt sản phẩm tủ cơm kèm điều khiển. Với mẫu này, chúng sẽ có chức năng hẹn giờ chế biến. Chính vì vậy sau khi kết thúc thời gian đã đặt, thiết bị sẽ tự động ngắt nguồn.

Nhằm mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng nên các mẫu tủ tại Nguyên Khôi đều tương thích với điện dân dụng 220V/50Hz. Ngoài ra, những dòng tủ kích thước lớn vẫn có thể kết nối dùng điện 3 pha nên khi mua hãy hỏi kỹ để được nhân viên tư vấn cụ thể nhé!

Xem thêm chi tiết >>
Video giới thiệu tủ cơm công nghiệp Nguyên Khôi
Đăng ký tư vấn nhanh

Tìm hiểu 1 năm không bằng lắng nghe 1 câu tư vấn

Tư vấn nhanh
Xin chào!
Bạn đang tìm hiểu "tủ nấu cơm công nghiệp"
Nếu cần tôi sẽ gửi thêm thông tin cho bạn!
3